منبع:http://puriahelena1.blogfa.com
 
سپیده جون هنرمند
 
وسایل مورد نیاز

بطری نوشابه

نخ و سوزن

قیچی

یک وسیله برای سوراخ کردن

پارچه

فندک یا کبریت

کش

۱-قسمت بالایی بطری نوشابه را میبریم

۲-قسمت تیز لبه را با فندک نرم میکنیم

۳- کمی پایین تر از لبه را سوراخ های ریز در یک امتداد میکنیم (دور تا دور بطری نوشابه)

 

۴-خوب حالا لبه ی بالایی پارچه را تا میزنیم و مانند تصویر میدوزیم

۵-پارچه را از پشت دور تا دوربطری نوشابه میپیچیم و قسمتی که به هم میرسد را میدوزیم

۶-   لبه بالا رو نیم سانت تا میکنیم و روی سوراخ ها میدوزیم

 

 

۷-پارچه را بالا میکشیم

 

۸- از قسمت پایین که اول دوخته بودیم کش رد میکنیم